Δευτέρα, 19 Μαΐου 2014

Η ελιά

"Η Ευέλικτη Ζώνη αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα που καλύπτει τουλάχιστον δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα και λειτουργεί εντός του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος. Σκοπός της Ευέλικτης Ζώνης είναι να εξασφαλίσει στον εκπαιδευτικό το θεσμικό και χρονικό πλαίσιο για να μελετήσει η τάξη θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους μαθητές, ακολουθώντας τρόπους που δεν είναι εύκολο να εφαρμόσει στο συμβατικό πρόγραμμα. Με τις αρχές και τις πρακτικές της  η Ε.Ζ αναβαθμίζει το ρόλο των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και την αυτονομία του εκπαιδευτικού και της σχολικής μανάδας, συνδέει το σχολείο με την κοινωνία και την σχολική γνώση με την κοινωνική και φυσική πραγματικότητα. Όλα αυτά λειτουργούν ανανεωτικά και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για γενικότερες αλλαγές στο σχολικό σύστημα."

Ηλίας Γ.Ματσαγγούρας Παιδαγωγικό Ινστιτούτo

Το δεύτερο project μας είναι η Ελιά. Δείτε το!

Η ελιά

Keep teaching*

1 σχόλιο: